Ku každému projektu sa pristupuje individuálne

Určite uznáte, že nie je stavba ako stavba a ku každej z nich sa musí pristupovať individuálne. Rovnako tak sa musí individuálne hľadieť na konkrétne predstavy každého zákazníka, ktorý sa rozhodne spolupracovať s architektom. Ideálom je spojenie zákazníkových predstáv v kombinácii s odborným pohľadom architekta, z čoho následne vznikne architektonický návrh domu alebo návrh exteriéru domu.

Každá budova a každý dom dokáže byť v niečom originálny, či už ide následne o projekt malého domu alebo napríklad projekt domu do svahu. V každom prípade je výhodou vyhnúť sa gýču, hoci samozrejme architekt projekt domu rešpektuje aj konzervatívnejšie predstavy. V stručnosti je vhodné snažiť sa pri každom projekte o unikát, no v prípade záujme klienta držať sa určitej hranice štandardu. A tiež hľadieť na funkčné a komfortné hľadisko, v konečnom dôsledku musí stáť projekt domu cena za spokojnosť. V prípade rekonštrukcií je tu zas rekonštrukcia domu projekt cena.